Kursy Językowe dla dzieci

Zapraszamy dzieci  w wieku od 6-12 lat do nauki języka angielskiego lub niemieckiego.
Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie. Nasi lektorzy są przygotowani metodycznie i językowo do prowadzenia grup  w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Naszym głównym celem jest angażowanie młodych słuchaczy w naturalne sytuacje konwersacyjne poprze zabawę, gry i zainteresowania. Eliminuje  to stres i powoduje, że na angielski dzieci przychodzą bardzo chętnie. Materiały dydaktyczne są zróżnicowane, dla urozmaicenia zajęć lektorzy  wykorzystują materiały audiowizualne jak i  interaktywne pomoce dydaktyczne. Nie dublujemy podręczników ze szkoły publicznej. Po zakończeniu każdego semestru przeprowadzamy testy badające progres wiedzy oraz organizujemy spotkania i indywidualne konsultacje z Rodzicami.  Dwa razy do roku – na koniec każdego semestru przygotowywany jest dla Rodziców raport postępów ucznia, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące pracy Dziecka.  Na koniec roku szkolnego każde dziecko otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Uczymy w  małych grupach

od 4-8 osób - zajęcia 2 x 45 minut w tygodniu
lub w grupach
od 9-10 osób – zajęcia 2 x 60 minut w tygodniu

  • grupy dzielimy ze względu na wiek oraz poziom zaawansowania.
  • oferujemy  bezpłatny test poziomujący  -  dzieci, które uczyły się  języka  rozwiązują test, którego dopełnieniem jest rozmowa z lektorem.
  • dzieci kontynuujące naukę w naszej szkole rozpoczynają zajęcia w grupie o poziom wyżej na podstawie otrzymanego certyfikatu.
  • bezpłatne podręczniki i ćwiczenia
  • semestralne raporty postępów ucznia

Wykonano w DeryDesign