Kursy językowe dla dorosłych

Zapraszamy dorosłych w każdym wieku do nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego. Proponujemy zajęcia konwersacyjne, sprawdzone formy  nauczania metodą bezpośrednią,  na które Szkoła posiada wyłączność.
Metoda bezpośrednia ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Dzięki temu jest nie tylko szybka, ale też bardzo skuteczna, pozwalając na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów praktycznie każdemu. Słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym.

Język angielski - Metoda Direct English

Język niemiecki - Metoda Direktes Deutsch

Język hiszpański - Metoda komunikatywna

 

Dzięki platformie internetowej do podręczników DIRECT można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Program obejmuje 3 moduły: słownictwo, dyktanda oraz ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, a każde ćwiczenie przypisane jest do konkretnej jednostki w podręczniku.
Korzystając z platformy internetowej, Słuchacze otrzymują nawet 100 dodatkowych godzin nauki gratis:

  • 4500 słówek, 100 dyktand, 1000 ćwiczeń!
  • bez wychodzenia z domu!
  • 24h na dobę!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z platformą internetową, wersja demonstracyjna dostępna jest po wpisaniu słowa DEMO zamiast loginu, hasła i PINu, natomiast o PIN umożliwiający pełny dostęp do programu prosimy pytać w sekretariacie Naszej szkoły.

  • nauka odbywa się w małych grupach od 4-8 osób;
  • zajęcia 2 x 60 minut w tygodniu w godzinach popołudniowych w grupach  podzielonych również pod względem poziomu zaawansowania.
  • bezpłatny pisemny test poziomujący uzupełniony rozmową z lektorem (dla wszystkich, którzy uczyli się wcześniej języka)
  • bezpłatne podręczniki
  • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej

 

METODA BEZPOŚREDNIA

1. WSTĘP

Ponieważ podstawowe założenia metody bezpośredniej mają ponad 100 lat, obecnie w nauczaniu języków obcych stosujemy kolejne już wcielenie tej metody, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.
Można powiedzieć, że głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

2. SŁUCHANIE I MÓWIENIE

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.
Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych. w sposób samodzielny, nawet jeśli może to oznaczać popełnianie błędów. Oczywiście błędy powinny być od razu poprawiane przez nauczyciela w przyjazny sposób, aby słuchacz uczył się powtarzając poprawną formę.
Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia g
Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

3. ZAJĘCIA W JĘZYKU OBCYM

Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym.
Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.
Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

4. ODRUCHY JĘZYKOWE

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.
Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.
Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

5. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.
Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi.
We wszystkich podręcznikach używamy dużej ilości interesujących pytań w naturalnym, współczesnym języku. Dzięki temu słuchacze mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje). To sprawia, że potrafią bardziej kreatywnie używać języka obcego zamiast zapamiętywać mechanicznie pojedyncze zdania.

6. POPRAWNOŚĆ

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.
Ważne jest wypowiadanie się już od samego początku ramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

7. POWTARZANIE MATERIAŁU

Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.
Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem.
Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.
Podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab są nowoczesne – zawierają wyłącznie aktualne słownictwo i gramatykę dostosowaną do obecnych standardów egzaminacyjnych.

Podręczniki English designed with Direct Method zawierają pytania dotyczące tematów aktualnych i interesujących dla Słuchaczy.
Podręczniki English designed with Direct Method są regularnie aktualizowane. Podczas pracy nad kolejnymi wydaniami dbamy zarówno o weryfikację podręczników pod kątem językowym, jak również o sprawdzenie aktualności kontekstu.
Podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab zostały stworzone przez zespół doświadczonych lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczania metodami bezpośrednimi i odzwierciedlają wieloletnie przemyślenia dotyczące zakresu materiału oraz sposobu wprowadzania.
Podręczniki English designed with Direct Method w każdym etapie zawierają dużą ilość pytań przypadającą na grupę słówek. Pozwala to lepiej opanować znaczenie słówek oraz utrwalić użycie w różnych kontekstach.
Podręczniki English designed with Direct Method to praktyczne podejście do gramatyki języka angielskiego. Podręczniki zawierają przystępne wyjaśnienia gramatyczne – krótkie, praktyczne i łatwe do zrozumienia.
Podręczniki English designed with Direct Method rozwijają metodę bezpośrednią
o dodatkowe elementy takie jak:

dodatkowe lekcje gramatyczne pozwalające lepiej zrozumieć i utrwalić materiał gramatyczny wprowadzany najpierw w formie ustnej,
ćwiczenia i sekcje komunikacyjne, dzięki którym Słuchacze uczą się zadawać pytania oraz ćwiczą słownictwo i struktury przydatne z punktu widzenia komunikacji.
Specjalnie dla podręczników do języka angielskiego Wydawnictwo Direct Language Lab opracowało platformę internetową, na której każdy z korzystających może znaleźć jeszcze więcej atrakcyjnych ćwiczeń, korzystając z ponad 100 dodatkowych godzin nauki.

Wykonano w DeryDesign