Metody nauczania

 

Nie ma jednej doskonałej metody nauczania, dlatego też Szkola Języków Obcych ŚWIAT JĘZYKÓW dostosowuje metody do wieku, poziomu zaawansowania, potrzeb kursanta oraz celu nauczania.

W zależności od indywidualnych potrzeb i predyspozycji klienta - Metoda Direct English, Metoda Komunikatywna j.niemiecki - dorośli,

Metoda standardowa-dzieci, młodzież, osoby przygotowujące się do egzaminów państwowych.

Metoda standardowa

Nauka języka obcego oparta jest nie tylko na zasadach gramatycznych ale również na komunikacji przy wykorzystaniu wszystkich podstawowych umiejętnościach językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. "Świat Języków" posiada bogate zaplecze materiałowe i metodyczne dzięki czemu oprócz podręczników wiodących lektorzy zapewniają ciekawe i urozmaicone zajęcia językowe. Zajęcia prowadzone przez naszych lektorów pozwalają każdemu na maksymalną aktywność językową niezależnie od stopnia znajomości języka. Rozwijając systematycznie wszystkie sprawności językowe zapewniamy wysoką skuteczność i jakość nauczania.

Na czym polega metoda Direct English i Metoda Komunikatywna?

Jest to typowo konwersacyjna metoda nauki języka angielskiego i niemieckiego pozwalająca w naturalny sposób pokonać barierę językową. Już od pierwszych lekcji zajęcia prowadzone są w języku angielskim lub niemieckim niezależnie od poziomu zaawansowania. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności porozumiewania się oraz kształcenia poprawności wymowy i intonacji. Nauka oparta jest na konwersacjach oraz powtórzeniach zwrotów i wyrażeń. Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi, podczas których lektorzy używają gestów, mimiki, są w ciągłym ruchu - wszystko po to aby ułatwić naukę, utrzymać koncentrację, zainteresować.

Kolejność uczenia się: ucho, oko, ręka

Metoda Direct English zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Uczymy się tak, jak nauczyliśmy się kiedyś języka polskiego. Kursant najpierw słyszy nowe słówko gdy wymawia je lektor, następnie sam je wymawia odpowiadając na pytanie, poznaje jego pisownię podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać w czasie licznych dyktand.

Uczysz się więcej niż Ci się wydaje

Podczas nauki metodą Direct English i Metodą Komunikatywną wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się. Natomiast szybkość i schemat wypowiedzi eliminuje "myślenie po polsku" - kursant zaczyna myśleć i odpowiadać bezpośrednio w języku obcym.

Pokonaj swoją nieśmiałość

Niekwestionowaną zaletą metody jest pokonanie nieśmiałości i niepewności mówienia w języku obcym. W Metodzie Direct English i Metodzie Komunikatywnej opartej w większości na pracy ustnej (95% lekcji), polegającej na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi, kursant zmuszony jest do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk.

Nie ma doskonałej metody nauczania i podręczników dlatego też zajęcia w "Świat Języków" urozmaicane są dodatkowymi materiałami językowymi dostosowanymi do potrzeb danej grupy i jej poziomu.

Wykonano w DeryDesign