Kursy językowe dla młodzieży

Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest start w życie po opuszczeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, to okresy intensywnej nauki, rozmaitych testów, zdobywania kluczowych umiejętności, które są istotne np. na studiach czy w dorosłym zawodowym życiu. To jest moment, kiedy warto zdobyć jak najwyższy stopień opanowania języka obcego, łącznie z przystąpieniem do międzynarodowego egzaminu, jako podsumowanie  pewnego etapu edukacji. Czas pomiędzy 13 a 18 rokiem życia jest najlepszy na tego typu działania – później można spokojnie skupić się na nowych wyzwaniach życia beż konieczności nadrabiania zaległości z przeszłości.

Zapraszamy młodzież na kursy:

  • rozwijające ogólną wiedzę w zakresie danego języka mające na celu podniesienie poziomu znajomości języka w danym roku szkolnym
  • przygotowujące do zdania egzaminu gimnazjalnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym
  • kursy maturalne przygotowujące do zdania matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Nasza kadra to profesjonalni lektorzy,  przygotowani metodycznie i językowo do prowadzenia grup w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Nasz główny cel to angażowanie kursantów w naturalne sytuacje konwersacyjne, dlatego materiały dydaktyczne są zróżnicowane, dla urozmaicenia zajęć lektorzy wykorzystują materiały audiowizualne oraz interaktywne pomoce dydaktyczne, nie dublujemy podręczników ze szkoły publicznej. Po zakończeniu każdego semestru przeprowadzamy testy diagnozujące  progres wiedzy,  organizujemy spotkania i indywidualne konsultacje z Rodzicami. Dwa razy do roku – na koniec każdego semestru przygotowywany jest dla Rodziców raport postępów ucznia, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące pracy Dziecka.  Na koniec roku szkolnego każde dziecko otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Nauka odbywa się w małych grupach

od 4-10 osób - zajęcia 2 x 60 minut w tygodniu

  • grupy dzielimy ze względu na wiek oraz poziom zaawansowania.
  • oferujemy  bezpłatny  pisemny test poziomujący   uzupełniony  rozmową z lektorem (dla wszystkich, którzy uczyli  się  wcześniej języka)
  • bezpłatne podręczniki i ćwiczenia
  • semestralne raporty postępów ucznia

Wykonano w DeryDesign