Projekty Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Żary dnia 12 sierpnia 2014 r.

Projekt: "Kompetencje szkoleniowe dla Firmy Calesa w Lubsku"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Szkoła Języków Obcych Świat Języków s.c. K.Daniszewska, A.Grabowiecka w Żarach, ul. Chrobrego 23,                         68-200 Żary jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Spawanie metodą MIG blach i rur z aluminium  i jego stopów spoinami pachwinowymi” dla 10 uczestników”; „Spawanie metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi” dla 10 uczestników” projektu:  Kompetencje szkoleniowe szkoleniowe dla Firmy Calesa w Lubsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;  Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;  Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

"Kompetencje szkoleniowe dla firmy Calesa"

"Kompetencje szkoleniowe dla firmy Calesa"
01.06.2014-30.05.2015
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 

Projekt zamknięty skierowany do średniego przedsiębiorstwa i 51 pracowników firmy Calesa w Lubsku z terenu województwa lubuskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Calesa poprzez nabycie, podwyższenie poziomu kompetencji zawodowych w zakresie spawania metodą MIG i TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi oraz języka niemieckiego i angielskiego przez 51 pracowników poprzez certyfikowane szkolenia.

Czytaj więcej...

Gimnazjalisto – ucz się języków obcych – wybierz lepszą przyszłość

Projekt skierowany jest do 30 uczestników z klas I-III Gimnazjum w Mirostowicach Dolnych (projekt zakłada pierwszeństwo udziału w projekcie dla klas II i III) .Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń i językowych testów kwalifikacyjnych. Projekt obejmuje bezpłatną naukę j. angielskiego dla 20 osób i j. niemieckiego dla 10 osób, od 15.02.2010 do 05.07.2010 w grupach 10 os. 2 razy w tygodniu po 100 min. Zajęcia odbywać się będą w salach Gimnazjum w Mirostowicach Dolnych, po zakończonych zajęciach. Dzieci zakwalifikowane do projektu otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia, repetytoria do nauki języka obcego, teczkę, zeszyt, długopis.

 

Okres realizacji projektu od 03.02.2010 do 30.08.2010
Rekrutacja projektu od 03.02.2010 do 12.02.2010

Język angielski – lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych

Projekt skierowany jest do 36 uczniów SP Mirostowice Dolne z klas I-VI (projekt zakłada pierwszeństwo udziału w projekcie dla klas IV,V,VI) .Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń i językowych testów kwalifikacyjnych. Projekt obejmuje bezpłatną naukę j. angielskiego dla 36 osób w terminie od 15.02.2010 do 05.07.2010 w grupach 12 os. 2 razy w tygodniu po 75 min. Zajęcia odbywać się będą w salach SP w Mirostowicach Dolnych, po zakończonych zajęciach. Dzieci zakwalifikowane do projektu otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia, słowniki, teczkę, zeszyt, długopis

 

Okres realizacji projektu od 10.02.2010 do 06.09.2010
Rekrutacja projektu od 10.02.2010 do 12.02.2010

„Języki obce szansą na lepszą przyszłość dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie”

Projekt skierowany jest do uczniów  SP Olbrachtów z klas I-VI .Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń i językowych testów kwalifikacyjnych. Projekt obejmuje bezpłatną naukę j. angielskiego dla  60 osób w terminie  od 02.11.2009  do 05.07.2010   w grupach 10 os. 2 razy w tygodniu po 60minut. Zajęcia odbywać się będą w salach SP Olbrachtów, po zakończonych zajęciach. Dzieci zakwalifikowane do projektu otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia, słowniki, teczkę, zeszyt, długopis. Zapewnione jest rozwiezienie dzieci po zajęciach do miejsca zamieszkania.

 

Okres realizacji projektu od 01.10.2009 do 06.09.2010
Rekrutacja projektu od 01.10.2009 do 31.10.2009

Wykonano w DeryDesign