Projekty Unijne

"Kompetencje szkoleniowe dla firmy Calesa"

"Kompetencje szkoleniowe dla firmy Calesa"
01.06.2014-30.05.2015
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 

Projekt zamknięty skierowany do średniego przedsiębiorstwa i 51 pracowników firmy Calesa w Lubsku z terenu województwa lubuskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Calesa poprzez nabycie, podwyższenie poziomu kompetencji zawodowych w zakresie spawania metodą MIG i TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi oraz języka niemieckiego i angielskiego przez 51 pracowników poprzez certyfikowane szkolenia.

 

Grupy szkoleniowe utworzą pracownicy z jednej firmy  Calesa  uczestniczącej w projekcie. Szkolenia poprowadzą  wykładowcy i lektorzy zweryfikowani przez Organizatora Szkolenia, posiadający odpowiednie umiejętności dydaktyczne i społeczne, a także wiedzę o przełamywaniu barier związanych ze stereotypowym postrzeganiem ról kobiet i mężczyzn. Metody szkoleniowe uwzględniają praktyczne  przekazywanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności i interaktywność pozwalające na zintensyfikowanie przekazu wiedzy oraz jej weryfikację przez samych uczestników w trakcie kształcenia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają podręczniki i ćwiczenia oraz certyfikaty po ukończeniu kompleksowego kursu i zdaniu egzaminów.

Tematyka szkoleń:

 

A) 2 kursy z języka angielskiego dla 24 osób  – 120 godz. w jednym kursie (60 godz. w 2014 i 60 godz. w 2015r.) kończące się uzyskaniem certyfikatu Toeic

B)3 kursy z języka niemieckiego dla 36 osób - 120 godz. w jednym kursie (60 godz. w 2014 i 60 godz. w 2015r.) kończące się uzyskaniem certyfikatu WiDaF

-C)1 szkolenie dla 10 osób – spawanie metodą MIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi (26 godz-teoria, 120 godz -praktyka) – kończące się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

-D)1 szkolenia dla 10 osób - spawanie metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi (23 godz-teoria, 123 godz -praktyka) – kończące się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

1 uczestnik korzysta jednocześnie z 2 szkoleń C i D

Szkolenia są bezpłatne i objęte zasadami pomocy de minimis.

 

Organizatorem projektu jest Szkoła Języków Obcych Świat Języków s.c. K.Daniszewska, A.Grabowiecka z siedzibą w Żarach przy ul.Chrobrego 23

Biuro projektu mieści się w siedzibie organizatora w Żarach przy ul. Chrobrego 23

"Kompetencje szkoleniowe dla firmy Calesa"
01.06.2014-30.05.2015
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 

Projekt zamknięty skierowany do średniego przedsiębiorstwa i 51 pracowników firmy Calesa w Lubsku z terenu województwa lubuskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Calesa poprzez nabycie, podwyższenie poziomu kompetencji zawodowych w zakresie spawania metodą MIG i TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi oraz języka niemieckiego i angielskiego przez 51 pracowników poprzez certyfikowane szkolenia.

 Grupy szkoleniowe utworzą pracownicy z jednej firmy  Calesa  uczestniczącej w projekcie. Szkolenia poprowadzą  wykładowcy i lektorzy zweryfikowani przez Organizatora Szkolenia, posiadający odpowiednie umiejętności dydaktyczne i społeczne, a także wiedzę o przełamywaniu barier związanych ze stereotypowym postrzeganiem ról kobiet i mężczyzn. Metody szkoleniowe uwzględniają praktyczne  przekazywanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności i interaktywność pozwalające na zintensyfikowanie przekazu wiedzy oraz jej weryfikację przez samych uczestników w trakcie kształcenia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają podręczniki i ćwiczenia oraz certyfikaty po ukończeniu kompleksowego kursu i zdaniu egzaminów.

Tematyka szkoleń:

A) 2 kursy z języka angielskiego dla 24 osób  – 120 godz. w jednym kursie (60 godz. w 2014 i 60 godz. w 2015r.) kończące się uzyskaniem certyfikatu Toeic

B)3 kursy z języka niemieckiego dla 36 osób - 120 godz. w jednym kursie (60 godz. w 2014 i 60 godz. w 2015r.) kończące się uzyskaniem certyfikatu WiDaF

-C)1 szkolenie dla 10 osób – spawanie metodą MIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi (26 godz-teoria, 120 godz -praktyka) – kończące się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

-D)1 szkolenia dla 10 osób - spawanie metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi (23 godz-teoria, 123 godz -praktyka) – kończące się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

1 uczestnik korzysta jednocześnie z 2 szkoleń C i D

Szkolenia są bezpłatne i objęte zasadami pomocy de minimis.

Organizatorem projektu jest Szkoła Jezyków Obcych Świat Języków s.c. K.Daniszewska, A.Grabowiecka z siedzibą w Żarach przy ul.Chrobrego 23

Biuro projektu mieści się w siedzibie organizatora w Żarach przy ul. Chrobrego 23

Wykonano w DeryDesign