Projekty Unijne

„Języki obce szansą na lepszą przyszłość dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie”

Projekt skierowany jest do uczniów  SP Olbrachtów z klas I-VI .Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń i językowych testów kwalifikacyjnych. Projekt obejmuje bezpłatną naukę j. angielskiego dla  60 osób w terminie  od 02.11.2009  do 05.07.2010   w grupach 10 os. 2 razy w tygodniu po 60minut. Zajęcia odbywać się będą w salach SP Olbrachtów, po zakończonych zajęciach. Dzieci zakwalifikowane do projektu otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia, słowniki, teczkę, zeszyt, długopis. Zapewnione jest rozwiezienie dzieci po zajęciach do miejsca zamieszkania.

 

Okres realizacji projektu od 01.10.2009 do 06.09.2010
Rekrutacja projektu od 01.10.2009 do 31.10.2009

Wykonano w DeryDesign