Projekty Unijne

Język angielski – lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych

Projekt skierowany jest do 36 uczniów SP Mirostowice Dolne z klas I-VI (projekt zakłada pierwszeństwo udziału w projekcie dla klas IV,V,VI) .Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń i językowych testów kwalifikacyjnych. Projekt obejmuje bezpłatną naukę j. angielskiego dla 36 osób w terminie od 15.02.2010 do 05.07.2010 w grupach 12 os. 2 razy w tygodniu po 75 min. Zajęcia odbywać się będą w salach SP w Mirostowicach Dolnych, po zakończonych zajęciach. Dzieci zakwalifikowane do projektu otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia, słowniki, teczkę, zeszyt, długopis

 

Okres realizacji projektu od 10.02.2010 do 06.09.2010
Rekrutacja projektu od 10.02.2010 do 12.02.2010

Wykonano w DeryDesign